Przykład dowodów zakupu
* Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od dnia 13.11.2023 r. do dnia 23.12.2023 r., w godzinach od 06:00:00 do 21:59:59 , wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.
Losowanie nagród natychmiastowych odbywać się będzie każdego dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie przewidzianych jest 16 nagród, po jednej w każdej godzinie).
Finał - losowanie nagród dodatkowych odbędzie się 09.01.2024 r.
NAGRODY
Dekoracja
Dekoracja Dekoracja Dekoracja
ZASADY I REGULAMIN
1.
W DNIACH 13.11-23.12.2023 ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 99 ZŁ*
2.
ZAREJESTRUJ PARAGON W FORMULARZU PONIŻEJ
INFORMACJĘ O WYGRANEJ NAGRODZIE NATYCHMIASTOWEJ OTRZYMASZ ZARAZ PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA.
3.
ZACHOWAJ ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU
*Z loterii wyłączone są zakupy napojów alkoholowych, wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących powyższe wyroby, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, bonów upominkowych, kart podarunkowych.
WEŹ UDZIAŁ
Formularz zgłoszeniowy dostępny od jutra od godziny 06:00:00.
Dekoracja
Dekoracja Dekoracja
LAUREACI
Poprzedni laureaci Poprzedni laureaci
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
Laureaci
z dnia
Następni laureaci Następni laureaci
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM!
NAGRODY ZOSTANĄ PRZYZNANE PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI PRZEZ ORGANIZATORA, PUBLIKACJA OZNACZA JEDYNIE, ŻE OTRZYMALIŚMY DANE LAUREATA.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
FAŁSZYWE KONKURSY - SKĄD MAM WIEDZIEĆ, ŻE JEST- TO PRAWDZIWA LOTERIA LIDLA?
Jedynym miejscem gdzie można zgłosić się do loterii jest strona www.lidloteria.pl. Nie wysyłamy zaproszeń do udziału ani w formie SMS, ani drogą mailową. Prosimy takie wiadomości ignorować. A wszelkie podejrzane strony zgłaszać poprzez formularz kontaktowy Portalu Obsługi Klienta na www.lidl.pl
DOSTAŁEM SMS / E-MAILA O KONKURSIE - CZY TO JEST ŚWIĄTECZNA LOTERIA?
Nie wysyłamy powiadomień SMS. Nie wysyłamy także maili z zaproszeniem do udziału w konkursie.
JAKI JEST PRÓG KWOTY NA PARAGONIE, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII? WYDAŁEM 99 ZŁ, ALE NA PARAGONIE POSIADAM PRODUKTY: ALKOHOL, PAPIEROSY. CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?
Do wzięcia udziału w loterii uprawniony jest pełnoletni Klient z paragonem za min. 99 zł po odjęciu kwoty za art. wyłączone informacja na ich temat znajduje się w punkcie 4.3 regulaminu. Kwota 99 zł oraz wielokrotność kwoty 99 zł uprawnia do jednorazowej rejestracji paragonu co oznacza, że paragon równy i powyżej 99 zł = 1 los. Na paragonach uprawnionych do rejestracji będzie drukowana dodatkowa informacja o następującej treści:
ZAREJESTRUJ TEN PARAGON i WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU WYJĄTKOWYCH PREZENTÓW OD LIDLA
LIDLOTERIA PREZENTOWA
Akcja trwa od 13.11.2023 do 23.12.2023
Regulamin i informacje o art. wyłączonych na www.lidloteria.pl oraz na www.smolar.pl
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski.
Kwota ujęta na paragonie została pomniejszona o sumę należną za artykuły wyłączone z akcji, opisane w
regulaminie. Zachowaj paragon.
SKĄD SIĘ DOWIEM, CZY WYGRAŁEM? W JAKI SPOSÓB UCZESTNICY LOTERII BĘDĄ INFORMOWANI O WYGRANYCH? CZY I GDZIE BĘDĄ PUBLIKOWANE DANE ZWYCIĘZCÓW? W JAKIM CZASIE?
Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu. O wynikach losowania dodatkowego 09.01 laureaci zostaną poinformowani SMS'em i telefonicznie. Publikacja wyników nagród natychmiastowych planowana jest na stronie loterii, sukcesywnie po otrzymywaniu oświadczeń od laureatów (publikacja pierwszych wyników zaplanowana jest na ostatnie dni listopada). Wyniki losowań laureatów nagród dodatkowych będzie można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl
WYGRAŁEM NAGRODĘ NATYCHMIASTOWĄ, CO MUSZĘ ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ NAGRODĘ? WYSŁAŁEM ZGŁOSZENIE I NA STRONIE WYŚWIETLIŁ MI SIĘ KOMUNIKAT O WYGRANEJ, CO MUSZĘ ZROBIĆ?
Należy dopilnować formalności i postępować zgodnie z instrukcją, która została też wysłana na wskazany w formularzu adres e-mail. Należy: wydrukować i wypełnić dokładnie oświadczenie laureata załączone w treści maila, a następnie wysłać, najlepiej przesyłką poleconą, koniecznie ze zwycięskim dowodem zakupu (oryginałem paragonu fiskalnego z kasy lub wydrukiem paragonu z Lidl Plus lub wydrukiem faktury z lidl.pl) na adres Organizatora Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W LOTERII? CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII INACZEJ, NIŻ POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ? CZY BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ UDZIAŁ NP. W SKLEPIE?
Udział w loterii należy zgłosić tylko poprzez specjalnie przygotowaną do potrzeb loterii stronę internetową pod adresem: www.lidloteria.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
STRONA LOTERII NIE DZIAŁA ITP.
Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO LOTERII KILKUKROTNIE? CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ KILKUKROTNIE TEN SAM PARAGON? CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII KILKUKROTNIE W CIĄGU JEDNEGO DNIA? CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKUPY ZROBIONE TEGO SAMEGO DNIA, JEŚLI SPEŁNIAJĄ WARUNKI?
W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).
W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. Zgłaszać można się dowolnie często, ale za każdym razem z nowym paragonem po dokonaniu nowego zakupu promocyjnego. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
CO TO SĄ NAGRODY NATYCHMIASTOWE? JAKIE SĄ TO NAGRODY? CZY W LOTERII SĄ JESZCZE INNE NAGRODY NIŻ NAGRODY NATYCHMIASTOWE?
Do wygrania w loterii są nagrody natychmiastowe. Nagrodami natychmiastowymi w loterii są: Apple iPhone 14 128GB, Projektor Samsung The Freestyle, Robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart, Konsola do gier PlayStation 5, Suszarko-lokówka Dyson Airwrap. Oprócz nagród natychmiastowych z wszystkich prawidłowych zgłoszeń Organizator rozlosuje 3 nagrody dodatkowe, każda o wartości 20 000 zł.
O CO CHODZI Z BRAMKAMI CZASOWYMI? CZY LOSOWANA JEST JEDNA NAGRODA NATYCHMIASTOWA DZIENNIE NA CAŁĄ POLSKĘ?
Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 41 (słownie: czterdzieści jeden) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 06:00:00 i trwa do godziny 21:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 13.11.2023 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 23.12.2023 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 13.11.2023 r. do dnia 23.12.2023 r. od godziny 06:00:00 do godziny 21:59:59) otwartych zostanie odpowiednio 16 bramek czasowych, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. W każdej otwartej bramce czasowej, z zastrzeżeniem postanowień z pkt 12.5 regulaminu, będzie znajdować się jedna nagroda natychmiastowa spośród wskazanych w pkt 14.2 - pkt 14.6 regulaminu.
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZATOREM? CHCIAŁBYM ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ. JAK TO ZROBIĆ?
Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 22.03.2024 r.
W JAKI SPOSÓB/DO CZEGO WYKORZYSTANE ZOSTANĄ DANE, KTÓRE PODAJĘ REJESTRUJĄC SIĘ DO LOTERII?
Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w punkcie 22 regulaminu.
CZY ZAKUPY DOKONANE NA FAKTURĘ NA FIRMĘ MOGĘ ZAREJESTROWAĆ W LOTERII?
W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne.
OD KIEDY TRWA PROMOCJA I JAK DŁUGO?
Lidloteria trwa od 13.11.2023 do 23.12.2023, zgłoszenia przyjmowane są codziennie od 06:00:00 do 21:59:59 .
JAK OTRZYMAM NAGRODĘ NATYCHMIASTOWĄ? KIEDY ZOSTANIE MI ONA WYSŁANA?
Nagrody natychmiastowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 01.03.2024 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera powinien on zostawić awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody natychmiastowej może odebrać przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 08.03.2024 r.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LOSOWANIU DODATKOWYM?
Jedno prawidłowe zgłoszenie bierze udział zarówno w losowaniu nagrody natychmiastowej, jak i w losowaniu nagrody dodatkowej.
CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W LOSOWANIU DODATKOWYM?
Uczestnik loterii przesyłając zgłoszenie akceptuje postanowienia regulaminu. Tym samym bierze udział w losowaniu nagrody natychmiastowej oraz dodatkowej.
Dekoracja Dekoracja
KONTAKT
ORGANIZATOREM PROMOCJI JEST SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO - REKLAMOWA
TEL.: (42) 636 90 97
UL. INŻYNIERSKA 15
93-569 ŁÓDŹ