Przykład dowodów zakupu
* Zgłoszenia do loterii można wysyłać każdego dnia trwania loterii od 05.02.2024 r. do dnia 29.03.2024, w godzinach od 06:00:00
do 21:59:59, wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. Losowanie nagród natychmiastowych odbywać się będzie każdego
dnia przyjmowania zgłoszeń do loterii od 06:00:00 do 21:59:59 (dziennie przewidzianych jest 16 nagród natychmiastowych,
po jednej w każdej godzinie). Losowanie nagród tygodniowych i głównej odbędzie się zgodnie z regulaminem.
ZASADY I REGULAMIN
1.
W DNIACH 5.02-29.03.2024 ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 99 ZŁ*
2.
ZAREJESTRUJ PARAGON W FORMULARZU PONIŻEJ
INFORMACJĘ O WYGRANEJ NAGRODZIE NATYCHMIASTOWEJ OTRZYMASZ ZARAZ PO WYSŁANIU ZGŁOSZENIA.
3.
ZACHOWAJ ORYGINAŁ DOWODU ZAKUPU
*Z loterii wyłączone są zakupy napojów alkoholowych, wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących powyższe wyroby, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, przedmiotów służących do karmienia niemowląt, bonów upominkowych, kart podarunkowych.
Regulamin
WEŹ UDZIAŁ
Dziękujemy za udział w Lidloterii.
Przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się.
Finał - losowanie nagrody głównej już 05.04.2024
LAUREACI
Serdecznie gratulujemy 1.000.000 zł w Lidloterii!
Katarzyna
podkarpackie
Losowanie 1
Iwona
podlaskie
Losowanie 2
Łukasz
lubuskie
Losowanie 3
Oleksii
mazowieckie
Losowanie 4
Damian
wielkoplskie
Losowanie 5
Magdalena
dolnośląskie
Losowanie 6
Svitlana
śląskie
Losowanie 7
Patrycja
warmińsko-mazurskie
Losowanie 8
Julia
małopolskie
Poprzedni laureaci Poprzedni laureaci
05.02
06.02
07.02
08.02
09.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
01.03
02.03
03.03
04.03
05.03
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
Laureaci
z dnia
Następni laureaci Następni laureaci
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM!
NAGRODY ZOSTANĄ PRZYZNANE PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI PRZEZ ORGANIZATORA, PUBLIKACJA OZNACZA JEDYNIE, ŻE OTRZYMALIŚMY DANE LAUREATA.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
FAŁSZYWE KONKURSY - SKĄD MAM WIEDZIEĆ, ŻE JEST TO PRAWDZIWA LOTERIA LIDLA?
Jedynym miejscem gdzie można zgłosić się do loterii jest strona www.lidloteria.pl. Nie wysyłamy zaproszeń do udziału ani w formie SMS ani drogą mailową. Prosimy takie wiadomości ignorować. A wszelkie podejrzane strony zgłaszać poprzez formularz kontaktowy Portalu Obsługi Klienta na www.lidl.pl
DOSTAŁEM SMS O KONKURSIE - CZY TO JEST TA "LIDLOTERIA"?
Jedyne powiadomienia SMS będą wysyłane do laureatów nagród tygodniowych i głównej.
JAKI JEST PRÓG KWOTY NA PARAGONIE, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII? WYDAŁEM 99 ZŁ, ALE NA PARAGONIE POSIADAM PRODUKTY: ALKOHOL, PAPIEROSY. CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?
Do wzięcia udziału w loterii uprawniony jest pełnoletni Klient z paragonem za min. 99 zł po odjęciu kwoty za art. wyłączone z akcji - informacja na ich temat znajduje się w punkcie 4.3 regulaminu. Kwota 99 zł oraz wielokrotność kwoty 99 zł uprawnia do jednorazowej rejestracji paragonu, co oznacza, że paragon równy i powyżej 99 zł = 1 los. Na paragonach uprawnionych do rejestracji będzie drukowana dodatkowa informacja o następującej treści:
ZAREJESTRUJ TEN PARAGON i WEŹ UDZIAŁ W LOSOWANIU MILIONA ZŁOTYCH OD LIDLA LIDLOTERIA
Akcja trwa od 05.02.2024 do 29.03.2024
Regulamin i informacje o art. wyłączonych na www.lidloteria.pl oraz na www.smolar.pl
Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa.
Kwota uprawniająca do udziału w loterii nie uwzględnia sumy należnej za artykuły wyłączone z akcji, opisane w regulaminie. Zachowaj paragon.
SKĄD SIĘ DOWIEM, CZY WYGRAŁEM NAGRODĘ NATYCHMIASTOWĄ? W JAKI SPOSÓB UCZESTNICY LOTERII BĘDĄ INFORMOWANI O TYCH WYGRANYCH? CZY I GDZIE BĘDĄ PUBLIKOWANE DANE ZWYCIĘZCÓW? W JAKIM CZASIE?
Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt 11.2 regulaminu. Wiadomość będzie zawierać informacje o wygraniu nagrody natychmiastowej oraz informację o dalszej procedurze odbioru ww. nagrody wraz z linkiem do formularza dla laureatów.
Publikacja wyników nagród natychmiastowych planowana jest na stronie loterii, sukcesywnie po otrzymywaniu oświadczeń od laureatów.
CZY ZOSTANĘ POINFORMOWANY O TYM, ŻE NIE WYGRAŁEM NAGRODY NATYCHMIASTOWEJ?
Tak, stosowny komunikat zostanie wyświetlony na stronie loterii www.lidloteria.pl zaraz po wysłaniu zgłoszenia. Dodatkowo zostanie wysłana wiadomość e-mail na adres, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, informująca o braku wygranej.
JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W LOTERII? CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII INACZEJ, NIŻ POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ? CZY BĘDZIE MOŻNA ZGŁOSIĆ UDZIAŁ NP. W SKLEPIE?
Udział w loterii należy zgłosić tylko poprzez specjalnie przygotowaną do potrzeb loterii stronę internetową pod adresem: www.lidloteria.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
STRONA LOTERII NIE DZIAŁA ITP.
Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO LOTERII KILKUKROTNIE? CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ KILKUKROTNIE TEN SAM PARAGON? CZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII KILKUKROTNIE W CIĄGU JEDNEGO DNIA? CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 1 ZAKUPY ZROBIONE TEGO SAMEGO DNIA, JEŚLI SPEŁNIAJĄ WARUNKI?
W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).
W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. Zgłaszać można się dowolnie często, ale za każdym razem z nowym paragonem po dokonaniu nowego zakupu promocyjnego. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.
CO TO SĄ NAGRODY NATYCHMIASTOWE? JAKIE SĄ NAGRODY? CZY W LOTERII SĄ JESZCZE INNE NAGRODY NIŻ NAGRODY NATYCHMIASTOWE?
Do wygrania w loterii są nagrody natychmiastowe, nagrody tygodniowe oraz nagroda główna. Nagrodami natychmiastowymi w loterii są karty podarunkowe o wartości 500 złotych na zakupy w sklepach stacjonarnych Lidl. Nagrodami tygodniowymi jest 25 000 złotych. Nagrodą główną jest 1 mln złotych.
O CO CHODZI Z BRAMKAMI CZASOWYMI? CZY LOSOWANA JEST JEDNA NAGRODA NATYCHMIASTOWA DZIENNIE NA CAŁĄ POLSKĘ?
Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 54 (słownie: pięćdziesiąt cztery) etapy dzienne. Etap dzienny odpowiada każdemu dniowi w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. zaczyna się od godziny 06:00:00 i trwa do godziny 21:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 05.02.2024 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej, tj. 29.03.2024 r. W każdym etapie dziennym (tj. w okresie od dnia 05.02.2024 r. do dnia 29.03.2024 r. od godziny 06:00:00 do godziny 21:59:59) otwartych zostanie odpowiednio 16 bramek czasowych, po 1 bramce czasowej w każdej z ww. godzin zegarowych. W każdej otwartej bramce czasowej, z zastrzeżeniem postanowień z pkt 12.5 regulaminu, będzie znajdować się jedna nagroda natychmiastowa z pkt 16.3 regulaminu.
Łącznie w okresie od dnia 05.02.2024 r. do dnia 29.03.2024 r. otwartych zostanie 864 bramek czasowych dla nagród natychmiastowych wskazanych w pkt 16.3 regulaminu.
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZATOREM? CHCIAŁBYM ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ. JAK TO ZROBIĆ?
Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: SMOLAR Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 12.07.2024 r.
W JAKI SPOSÓB/DO CZEGO WYKORZYSTANE ZOSTANĄ DANE, KTÓRE PODAJĘ REJESTRUJĄC SIĘ DO LOTERII?
Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w punkcie 24 regulaminu.
CZY ZAKUPY DOKONANE NA FAKTURĘ NA FIRMĘ MOGĘ ZAREJESTROWAĆ W LOTERII?
W loterii mogą brać udział tylko osoby fizyczne.
OD KIEDY TRWA PROMOCJA I JAK DŁUGO?
Lidloteria trwa od 05.02.2024 r. do 29.03.2024 r.
JAK OTRZYMAM NAGRODĘ NATYCHMIASTOWĄ? KIEDY ZOSTANIE MI WYSŁANA?
Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowych przez jej laureata jest przekazanie /załączenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń od laureata ww. nagrody, a także skanu/zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego/oryginału faktury za zakupy w sklepie internetowym www.lidl.pl/oryginału wydruku dowodu zakupu zapisanego w aplikacji mobilnej Lidl Plus z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej loterii pod adresem: www.lidloteria.pl w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych zgodnie zapisami pkt 18.1, pkt 18.3 i pkt 18.4 regulaminu). Nagrody natychmiastowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy e-mail podane w formularzach dla laureatów nagród zgodnie z pkt 18.3 regulaminu, nie później niż do dnia 30.04.2024 r.
JAK OTRZYMAM NAGRODĘ TYGODNIOWĄ? KIEDY ZOSTANIE MI WYSŁANA?
Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej przez jej laureata jest przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń przez laureata ww. nagrody, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego/oryginału faktury za zakupy w sklepie internetowym www.lidl.pl/oryginału wydruku dowodu zakupu zapisanego w aplikacji mobilnej Lidl Plus z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt 19.1, pkt 19.4, pkt 19.10 albo pkt 19.11 regulaminu). Nagrody tygodniowe zostaną przekazane do laureatów ww. nagród najpóźniej do dnia 28.06.2024 r. na numery rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazane przez laureatów nagród tygodniowych w formularzu zgodnie z pkt 19.4 regulaminu.
JAK OTRZYMAM NAGRODĘ GŁÓWNĄ? KIEDY ZOSTANIE MI WYSŁANA?
Warunkiem odebrania nagrody głównej przez jej laureata jest przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń przez laureata ww. nagrody, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego/oryginału faktury za zakupy w sklepie internetowym www.lidl.pl/oryginału wydruku dowodu zakupu zapisanego w aplikacji mobilnej Lidl Plus z danymi zgodnymi ze wskazanymi w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt 19.1, pkt 19.4, pkt 19.6 albo pkt 19.7 albo pkt 19.8 regulaminu). Nagroda główna zostanie przekazana do laureata ww. nagrody najpóźniej do dnia 28.06.2024 r. na numer rachunku bankowego prowadzonego przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego przez laureata nagrody głównej w formularzu zgodnie z pkt 19.4 regulaminu.
CO MUSZĘ PODAĆ, ABY ZAREJESTROWAĆ PARAGON?
Należy podać datę zakupu, numer dowodu zakupu oraz wartość zakupu promocyjnego (informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie). Informacja, gdzie znajdują się wspomniane dane są widoczne na stronie www.lidloteria.pl
CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ E-PARAGON?
Tak, można.
CZY MOGĘ ZAREJESTROWAĆ ZAKUPY NA LIDL.PL? JEŚLI TAK, JAK TO ZROBIĆ?
Tak, można. Należy podać wartość zakupu promocyjnego (informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie), numer faktury oraz datę dokonania zakupu.
CZY 25 TYSIĘCY ZŁOTYCH OTRZYMAM NA JEDNEJ KARCIE PODARUNKOWEJ CZY KILKU? CZY BĘDZIE TO PRZELEW?
Nagrody tygodniowe trafią do laureatów w postaci przelewów na numery rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
ILE MAM CZASU NA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z KARTY PODARUNKOWEJ O WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH?
Karta jest ważna do 29.06.2024 r.
KIEDY ODBĘDZIE SIĘ LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH?
Losowanie nagród tygodniowych odbędzie się zgodnie z pkt 14.3 regulaminu.
KIEDY ODBĘDZIE SIĘ LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ?
Losowanie nagrody głównej odbędzie się 05.04.2024 r.
KONTAKT
ORGANIZATOREM PROMOCJI JEST SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO - REKLAMOWA
TEL.: (42) 636 90 97
UL. INŻYNIERSKA 15
93-569 ŁÓDŹ
Logo Lidloteria Prezentowa
LOTERIA TRWAŁA OD 13.11.2023 DO 23.12.2023 R.
REGULAMIN DO AKTULANEJ LOTERII ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ W SEKCJI „ZASADY I REGULAMIN